Frigo String Cheese, Low Moisture, Whole Milk, Mozzarella 12 Ea